Präsens

Prezent
Svi njemački glagoli, koji su u infinitivu, završavaju nastavkom -en. Prezent se, kod pravilnih glagola, tvori tako da glagolu oduzmemo nastavak -en te dodamo nastavke, a potrebno je dodati i licne zamjenice. Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka.

Pomocni glagoli u prezentu u njemackom jeziku:


Jednina

Množina

1.

ich habe

wir haben

2.

du hast

ihr habt

3.

er hat

sie haben


Jednina

Množina

1.

ich bin

wir sind

2.

du bist

ihr seid

3.

sie ist

sie sind


Jednina

Množina

1.

ich werde

wir werden

2.

du wirst

ihr werdet

3.

es wird

sie werden

TVORBA PREZENTA - slabi glagoli

JEDNINA MNOZINA

Kada glagol završava na suglasnik d, t, s, z i slično, između glagola i nastavka se stavlja samoglasnik -e Primjer 1.

machen - činiti

Nepravilni glagoli imaju promjenu u 2 i 3 licu jednine. (a-ä, e-i)


npr.

Lice

Jednina

Množina

1.

ich fahre

wir fahren

2.

du fährst

ihr fahrt

3.

sie fährt

sie fahren

Lice

Jednina

Množina

1.

ich sehe

wir sehen

2.

du siehst

ihr seht

3.

es sieht

sie sehen

Prezent glagola sa odvojivim prefiksima se tvori tako sto prefiks odvojimo na kraj recenice a glagol mijenjamo po pravilu za prezent. Npr, einschlafen, einkaufen, zumachen, aufmachen, anprobieren itd.


 Info: Drago nam je da vrijedno učite uz Nanas Deutschkurs. Vaši komenatri, pitanja i nedoumice su dobro došli. Obrada Vaših komentara može trajati do 3 radna dana, unutar kojih će biti korigovani i oslobođeni. Vikendom i praznicima ne obrađujemo komentare.

Opis

41 Komentari