Intenzivni kurs - Gramatika

Gramatika do B2 stepena na jednom mjestu.

  Prijavite se za kurs

Pričajte od samog početka

Zahvaljujući našem inovativnom sistemu koji prepoznaje govor učestvujte u stvarnim dijalozima, kroz koje ćete naučiti biti sigurniji u komunikaciji na njemačkom jeziku. Na ovaj način ćete ne samo razumjeti jezik nego ga i govoriti.

Učite svojim tempom

Više se ne morate prilagođavati nastavi niti vremenu održavanja kursa. Sada se kurs prilagođava Vama. Učite svojim tempom i ponavljajte do perfekcionizma i to kada, odakle i koliko želite.

Interaktivni sadržaji

Sav sadržaj koncipiran je za interakciju s Vama. Tako da odmah imate povratnu informaciju i znate da li ste nešto tačno odgovorili ili ne.

Za Vas lično tu

Vaša profesorica je tu da Vam usljed nedoumica ili nejasnoća pruži stručnu podršku ali i da mnoštvo korisnih savjeta.

Potvrda o učešću

Nakon završetka kursa dobit ćete potvrdu o učešću, a koja će Vam polužiti kao potvrda da ste uspješno sudjelovali na našem kursu.

Spremni za polaganje priznatog ispita

Naši kursevi se baziraju na GeRS-u (zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) tako da ste pohađanjem naših kurseva spremni ca certificirane ispite.

Započnite odmah!

Ne odgovara Vam ni jedan ponuđeni način plaćanja? Kupite kurs u online shop-u

Po potrebi nudimo i sljedeće opcije plaćanja:
Direktno plaćanje na račun (Vorkasse-Bestellung) , automatsko plaćanje na račun (Sofortüberweisung) ili plaćanje na račun sa odgodom plaćanja od 14 dana


       


Kurs: Intenzivni kurs - Gramatika

U suštini kurs obuhvata gramatičke jedinke koje su neizostavne u A1, A2 ali i B1 i B2 novioima učenja njemačkog jezika.

Ovaj video-kurs obuhvata 20 gramatičkih cjelina. Svaka je definirana, objašnjena, i uz mnoštvo primjera, te rečenica na koje dajem i usmene odgovore.

Neizostavan dio je iza svake obradjene lekcije i kviz, koji se sastoji od većeg broja pitanja- kako biste usvojenu lekciju utvrdili, ponovili tj.provjerili svoje znanje.

Lekcije su kocipirane tako da ispod svakog videa imate pripremljen materijal koji se obradjuje (definicija, primjeri).

L1 Präsens (definicija, tvorba, prezent pomocnih glagola, prezent jakih glagola, prezent slabih glagola, prezent glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiksima), kviz.

L2 Präteritum (definicija, tvorba, preterit jakih glagola, preterit slabih glagola), kviz.

L3 Perfekt (definicija, tvorba, perfekt pomoćnih glagola, pravila za tvorbu perfekta sa glagolom "haben" ili "sein", perfekt glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiksima, perfekt glagola na -ieren, perfekt modalnih glagola, perfekt glagola sa još jednim modalnim glagolom), kviz.

L4 Plusquamperfekt (definicija, tvorba, preterit pomoćnih glagola "haben" i "sein", plusquamperfekt u rečenicama - primjeri), kviz.

L5 Futur I (definicija, tvorba budućeg glagolskog vremena, prezent glagola "werden", primjeri, kviz)

L 6 Artikel (definicija člana, upotreba odredjenog i neodredjenog člana, deklinacija člana), kviz.

L7 Nebensätze - dass (upotreba zavisne dass-rečenice, najčešće upotrebljavani glagoli i kontrukcije koje imaju dopunu dass - rečenice, vjezbice, kviz).

L8 Konjunktiv II - hätte, wäre, würde (objašnjenje i upotreba konjunktiva II, red riječi u rečenici, primjeri i vjezbice kviz)

L9 Kausalsätze (definicija uzročne rečenice, veznici denn, da, weil, upotreba svakog veznika, red riječi, te rečenice, vjezbice i kviz)

L10 Konzessivsätze (objašnjenje i upotreba priloga trotzdem, ali i veznika obwohl kao i pozicije glagola u zavisnoj rečenici, primjeri i vjezbice, kviz)

L11 Nebensätze-Fragesätze (upotreba upitnih riječi u zavisnoj rečenici, erw, was, wie... pozicija glagola, primjeri, veznik ob, ja/nein Fragesätze, vjezbice, kviz)

L12 Nebensätze- Temporal (vremenski veznici als, wenn, nachdem, bevor, während, bis-seit dem, te slaganje glagolskih vremena u vremenskoj rečenici, vjezbe, kviz)

L13 Relativsätze (objašnjenje relativne rečenice, upoteba, zamjenice koje se koriste, prijedlozi, vjezbe, kviz)

L14 Modalverben (definicija, tvorba, prezent, preterit, perfekt modalnih glagola, vjezbe, kviz)

L15 Infinitivsätze (upotreba konstrukcije ZU+INF, objašnjenje, vjezbice, kviz)

L16 Verben mit Präpositionalobjekt (upotreba, dopuna padezima, tabela sa glagolima i njihovim prijedlozima, vjezbe, kviz)

L17 Pronominaladverbien (objašnjenje, primjeri, tabela najčešćih priloga, vjezbice, kviz)

L18 Passiv (definicija, upotreba, obrada pasiva prezenta, preterita i pasiva perfekta, primjeri, kviz)

L19 Adjektivdeklination (jaka, slaba i mješovita prodjevska deklinacija, vjezbe, kviz)

L20 Komparation der Adjektive (tvorba, pravilni i nepravilni pridjevi, primjeri, vjezbe, kviz)


Saznaj više


Šta o nama misle naši kandidati


Postani dio naše zajednice!


> 45.000

pretplatnika

> 65.000

kandidata

> 50.000

pratilaca

Vaš predavač


Adnana Toromanović
Adnana Toromanović

Moje ime je Adnana Toromanović. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, a trenutno živim i radim u Njemačkoj. Čast mi je i zadovoljstvo biti tvoj predavač njemačkog jezika. U BiH sam radila kao profesorica duži niz godina, te se nadam da ću kao i mnogim drugima i tebi pomoći da ostvariš svoj cilj.

Ljubav prema njemačkom jeziku njegujem od djetinjstva, s obzirom da sam još kao dijete bila u Njemačkoj. Nakon završene gimnazije odlučila sam se za studij njemačkog jezika i književnosti te isti i završila 2009 godine u Bihaću. Pedagoški fakultet u Bihaću me zadržao kao asistenta na predmetu Kontrastivna lingvistika. Uz to iskustvo asistenta na fakultetu radila sam u svom rodnom gradu 6 godina i to u više škola, od jedne osnovne, preko mješovitih strukovnih škola do gimnazije. U okviru jedne škole za obrazovanje odraslih sam predavala njemački jezik za odrasle te pripremala kandidate za polaganje. 2017 sam se odlučila na korak dalje i u Njemačkoj pokrenula Nanas Deutschkurs. Predajem gradivo po referentnom eu- sistemu za strane jezike, te ono odgovara gradivu koje imate na ispitima (ÖSD, Goethe, Telc i dr.).

Tu sam za Vas kao kontakt osoba, te Vam stojim na raspolaganju za savjet, mišljenje ili kontruktivnu kritiku.