2rd3jkptsfswbx5z8wzs

Intenzivni kurs - Gramatika

Gramatika do B2 stepena na jednom mjestu.

   Pogledajte promotivni video.   Prijavite se za kurs

Kurs: Intenzivni kurs - Gramatika

U suštini kurs obuhvata gramatičke jedinke koje su neizostavne u A1, A2 ali i B1 i B2 novioima učenja njemačkog jezika.

Ovaj video-kurs obuhvata 20 gramatičkih cjelina. Svaka je definirana, objašnjena, i uz mnoštvo primjera, te rečenica na koje dajem i usmene odgovore.

Neizostavan dio je iza svake obradjene lekcije i kviz, koji se sastoji od većeg broja pitanja- kako biste usvojenu lekciju utvrdili, ponovili tj.provjerili svoje znanje.

Lekcije su kocipirane tako da ispod svakog videa imate pripremljen materijal koji se obradjuje (definicija, primjeri).

L1 Präsens (definicija, tvorba, prezent pomocnih glagola, prezent jakih glagola, prezent slabih glagola, prezent glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiksima), kviz.

L2 Präteritum (definicija, tvorba, preterit jakih glagola, preterit slabih glagola), kviz.

L3 Perfekt (definicija, tvorba, perfekt pomoćnih glagola, pravila za tvorbu perfekta sa glagolom "haben" ili "sein", perfekt glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiksima, perfekt glagola na -ieren, perfekt modalnih glagola, perfekt glagola sa još jednim modalnim glagolom), kviz.

L4 Plusquamperfekt (definicija, tvorba, preterit pomoćnih glagola "haben" i "sein", plusquamperfekt u rečenicama - primjeri), kviz.

L5 Futur I (definicija, tvorba budućeg glagolskog vremena, prezent glagola "werden", primjeri, kviz)

L 6 Artikel (definicija člana, upotreba odredjenog i neodredjenog člana, deklinacija člana), kviz.

L7 Nebensätze - dass (upotreba zavisne dass-rečenice, najčešće upotrebljavani glagoli i kontrukcije koje imaju dopunu dass - rečenice, vjezbice, kviz).

L8 Konjunktiv II - hätte, wäre, würde (objašnjenje i upotreba konjunktiva II, red riječi u rečenici, primjeri i vjezbice kviz)

L9 Kausalsätze (definicija uzročne rečenice, veznici denn, da, weil, upotreba svakog veznika, red riječi, te rečenice, vjezbice i kviz)

L10 Konzessivsätze (objašnjenje i upotreba priloga trotzdem, ali i veznika obwohl kao i pozicije glagola u zavisnoj rečenici, primjeri i vjezbice, kviz)

L11 Nebensätze-Fragesätze (upotreba upitnih riječi u zavisnoj rečenici, erw, was, wie... pozicija glagola, primjeri, veznik ob, ja/nein Fragesätze, vjezbice, kviz)

L12 Nebensätze- Temporal (vremenski veznici als, wenn, nachdem, bevor, während, bis-seit dem, te slaganje glagolskih vremena u vremenskoj rečenici, vjezbe, kviz)

L13 Relativsätze (objašnjenje relativne rečenice, upoteba, zamjenice koje se koriste, prijedlozi, vjezbe, kviz)

L14 Modalverben (definicija, tvorba, prezent, preterit, perfekt modalnih glagola, vjezbe, kviz)

L15 Infinitivsätze (upotreba konstrukcije ZU+INF, objašnjenje, vjezbice, kviz)

L16 Verben mit Präpositionalobjekt (upotreba, dopuna padezima, tabela sa glagolima i njihovim prijedlozima, vjezbe, kviz)

L17 Pronominaladverbien (objašnjenje, primjeri, tabela najčešćih priloga, vjezbice, kviz)

L18 Passiv (definicija, upotreba, obrada pasiva prezenta, preterita i pasiva perfekta, primjeri, kviz)

L19 Adjektivdeklination (jaka, slaba i mješovita prodjevska deklinacija, vjezbe, kviz)

L20 Komparation der Adjektive (tvorba, pravilni i nepravilni pridjevi, primjeri, vjezbe, kviz)


Saznaj više


Vaš predavač


Adnana Toromanović
Adnana Toromanović

Moje ime je Adnana Toromanović. Dolazim iz BiH, a trenutno živim i radim u Njemačkoj. Čast mi je i zadovoljstvo biti tvoj predavač njemačkog jezika. U BiH sam radila kao nastavnica duži niz godina, te se nadam da ću kao i mnogim drugima i tebi pomoći da ostvariš svoj cilj.

Predajem gradivo po referentnom eu- sistemu za strane jezike, te ono odgovara gradivu koje imate na ispitima (ÖSD, Goethe, Telc i sl.).

Tu sam za Vas kao kontakt osoba, te Vam stojim na raspolaganju za savjet, mišljenje ili kontruktivnu kritiku.


Najčešće postavljena pitanja


Kada kurs započinje a kada završava?
Kurs počinje upravo sada i ne prestaje... Sami sebi određujete online učešće, dakle sami odlučujete kada startate a kad završavate!
Kako da pogledam neke sadržaje?
Jednostavno: putem mobilnog uređaja, tableta ili računara! Podržani su androidi, Iphon uređaji i windows uređaji. Za Iphone i Ipad čak postoji mogućnost da besplatno sebi skinete aplikaciju na Vaš uređaj.
Koliko dugo imam pristup kursu?
Kako vam se čini "zauvijek" ? Nakon prijave imate neograničen pristup ovom kursu na neograničen vremenski period.
Šta ako sam nezadovoljan kursom?
Mi ne želimo da ste nezadovoljni. Ukoliko ste nezadovoljni kupovinom, kontaktirajte nas u roku od 30 dana i izvršit ćemo povrat Vašeg novca!
Koje metode plaćanja podržavamo?
Trenutno je moguće platiti PayPal om i kreditnom karticom (Visa ili Master). Plaćanje na rate je takodjer moguće - ali samo kreditnom karticom direktno online. PayPal racun se jednostavno otvori putem linka: http://paypal.com/ba/webapps/mpp/home Plaćanje na račun je takodjer moguće.
Kako da platim na račun?
Ako želite platiti putem računa, posaljite nam e mail na [email protected] ili nam se javite na facebook sa sljedećim podacima: - ime i prezime - adresa stanovanja - država - e-mail adresa - i željeni kurs (stepen). Nakon toga od nas ćete dobiti račun (u kojem se nalazi broj računa i svi potrebni podaci s naše strane za Vas). Za transakciju je potrebno ca. 1- 3 radna dana. Nakon što novac stigne na račun, kurs se automatski oslobadja i Vi dobijete aktivacijski e-mail.

Vaše prednosti


  • Neograničen pristup svim sadržajima kursa
  • video zapise pratiti neograničen broj puta
  • Dugoročan pristup kursu
  • 30 dana garancije, uz mogućnost povrata novca
  • za sva pitanja sam ja, Adnana Toromanović, za Vas lično tu

Započni odmah!