2rd3jkptsfswbx5z8wzs

Intenzivni kurs - Gramatika

Gramatika do B2 stepena na jednom mjestu.

   Pogledajte promotivni video.   Prijavite se za kurs

Traje čak do 05.01.2020.!

Ulozite u svoje znanje te već ove godine budite jedan korak blizi ka ostvarenju svojih ciljeva i snova.

Popust je moguće ostvariti do 05.01.2020.

-20%

na sve kurseve! Jednostavno ovaj kod

WINTER19

kopirati i dodati prilikom plaćanja!

Kurs: Intenzivni kurs - Gramatika

U sustini kurs obuhvata gramiticke jedinke koje su neizostavne u A1, A2 ali i B1 noviou ucenja njemackog jezika.

Ovaj video-kurs obuhvata 20 gramatickih cjelina. Svaka je definirana, objasnjena, i uz mnostvo primjera, te recenica na koje dajem i usmene odgovore.

Neizostavan dio je iza svake obradjene lekcije i kviz, koji se sastoji od veceg broja pitanja- kako biste usvojenu lekciju utvrdili, ponovili tj.provjerili svoje znanje.

Lekcije su kocipirane tako da ispod svakog videa imate pripremljen materijal koji se obradjuje (definicija, primjeri).

L1 Präsens (definicija, tvorba, prezent pomocnih glagola, prezent jakih glagola, prezent slabih glagola, prezent glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiksima), kviz.

L2 Präteritum (definicija, tvorba, preterit jakih glagola, preterit slabih glagola), kviz.

L3 Perfekt (definicija, tvorba, perfekt pomocnih glagola, pravila za tvorbu perfekta sa glagolom "haben" ili "sein", perfekt glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiksima, perfekt glagola na -ieren, perfekt modalnih glagola, perfekt glagola sa jos jednim modalnim glagolom), kviz.

L4 Plusquamperfekt (definicija, tvorba, preterit pomocnih glagola "haben" i "sein", plusquamperfekt u recenicama - primjeri), kviz.

L5 Futur I (definicija, tvorba buduceg glagolskog vremena, prezent glagola "werden", primjeri, kviz)

L 6 Artikel (definicija clana, upotreba odredjenog i neodredjenog clana, deklinacija clana), kviz.

L7 Nebensätze - dass (upotreba zavisne dass-recenice, najcesce upotrebljavani glagoli i kontrukcije koje imaju dopunu dass - recenice, vjezbice, kviz).

L8 Konjunktiv II - hätte, wäre, würde (objasnjenje i upotreba konjunktiva II, red rijeci u recenici, primjeri i vjezbice kviz)

L9 Kausalsätze (definicija uzrocne recenice, veznici denn, da, weil, upotreba svakog veznika, red rijeci, te recenice, vjezbice i kviz)

L10 Konzessivsätze (objasnjenje i upotreba priloga trotzdem, ali i veznika obwohl kao i pozicije glagola u zavisnoj recenici, primjeri i vjezbice, kviz)

L11 Nebensätze-Fragesätze (upotreba upitnih rijeci u zavisnoj recenici, erw, was, wie... pozicija glagola, primjeri, veznik ob, ja/nein Fragesätze, vjezbice, kviz)

L12 Nebensätze- Temporal (vremenski veznici als, wenn, nachdem, bevor, während, bis-seit dem, te slaganje glagolskih vremena u vremenskoj recenici, vjezbe, kviz)

L13 Relativsätze (objasnjenje relativne recenice, upoteba, zamjenice koje se koriste, prijedlozi, vjezbe, kviz)

L14 Modalverben (definicija, tvorba, prezent, preterit, perfekt modalnih glagola, vjezbe, kviz)

L15 Infinitivsätze (upotreba konstrukcije ZU+INF, objasnjenje, vjezbice, kviz)

L16 Verben mit Präpositionalobjekt (upotreba, dopuna padezima, tabela sa glagolima i njihovim prijedlozima, vjezbe, kviz)

L17 Pronominaladverbien (objasnjenje, primjeri, tabela najcescih priloga, vjezbice, kviz)

L18 Passiv (definicija, upotreba, obrada pasiva prezenta, preterita i pasiva perfekta, primjeri, kviz)

L19 Adjektivdeklination (jaka, slaba i mjesovita prodjevska deklinacija, vjezbe, kviz)

L20 Komparation der Adjektive (tvorba, pravilni i nepravilni pridjevi, primjeri, vjezbe, kviz)


Saznaj više


Vaš predavač


Adnana Toromanović
Adnana Toromanović

Moje ime je Adnana Toromanović. Dolazim iz BiH, a trenutno živim i radim u Njemačkoj. Čast mi je i zadovoljstvo biti tvoj predavač njemačkog jezika. U BiH sam radila kao nastavnica duži niz godina, te se nadam da ću kao i mnogim drugima i tebi pomoći da ostvariš svoj cilj.

Predajem gradivo po referentnom eu- sistemu za strane jezike, te ono odgovara gradivu koje imate na ispitima (ÖSD, Goethe, Telc i sl.).

Tu sam za Vas kao kontakt osoba, te Vam stojim na raspolaganju za savjet, mišljenje ili kontruktivnu kritiku.


Vaše prednosti


  • Neograničen pristup svim sadržajima kursa
  • video zapise pratiti neograničen broj puta
  • Dugoročan pristup kursu
  • 30 dana garancije, uz mogućnost povrata novca
  • za sva pitanja sam ja, Adnana Toromanović, za Vas lično tu

Traje čak do 05.01.2020.!

Ulozite u svoje znanje te već ove godine budite jedan korak blizi ka ostvarenju svojih ciljeva i snova.

Popust je moguće ostvariti do 05.01.2020.

-20%

na sve kurseve! Jednostavno ovaj kod

WINTER19

kopirati i dodati prilikom plaćanja!


Započni odmah!