Mal vs. mal


Svi koji uče njemački jezik su već definitivno čuli i vidjeli poneku rečenicu sa “mal”. U usmenoj komunikaciji i nije strašno, djeluje isto, medjutim kada pišemo moramo paziti u kojim se to slučajevima ova riječ piše malim a u kojim slučajevima se piše velikim početnim slovom.


Riječ “mal” malim slovom pišemo u sljedećim situacijama:

 1. Kao računska operacija množenja. U ovom slučaju riječ “mal” odvajamo od broja. Wie viel ist drei mal drei? Drei mal drei ist neun. (3 x 3 = 9)
 2. Ako izražavamo učestalost nečega (koliko puta se nešto broji).
  Ukoliko izražavamo ponavljanje nečega više puta koristimo osnovni broj + mal i pišemo ih zajedno. Ova kombinacija je priloška, dakle ne mijenja oblik.

  einmal, zweimal, dreimal … hundertmal.

  Anna, das habe ich dir schon fünfmal gesagt!
  Anna, to sam ti rekla već pet puta!

  Ukoliko je upotreba pridjevska, moguća je promjena (deklinacija pridjeva je moguća). Dodaje se nastavak + ig na naš predhodno usvojeni primjer.

  dreimal+ig = dreimalig (trostruk), fünfmal+ig = fünfmalig (peterostruk)

  der dreimalige Champion - trostruki šampion
 3. mal” kao sastavni dio priloga se takodjer piše spojeno sa prilogom.
  Npr. vielmal, diesmal, ein andermal, manchmal, keinmal, x-mal.

  Wir haben uns manchmal heimlich getroffen. - Ponekad smo se potajno nalazili.
 4. Ako želimo da naglasimo cijelu rečenicu koristimo Abtönungspartikeln ili Modalpartikeln.
  Te riječi se u principu ne prevode zasebno nego daju smisao naglašavanja cijeloj rečenici. Njih odvajamo! Npr. mal, ja, doch, aber.

  Komm mal her! Dodji ovamo!

  Geh mir mal aus dem Weg! Skloni mi se sa puta!

  Rečenicu možemo da naglasimo tako što ćemo je uzviknuti ili možemo da prevedemo – Ma, skloni mi se sa puta.


Velikim slovom “Mal” pišemo u sljedećim slučajevima:


Riječ “mal” malim slovom pišemo u sljedećim situacijama:

 1. Imenica das Mal – put (a)

  das erste Mal – prvi put, dieses Mal – ovog puta, unzählige Male – nebrojeno puta, ali zu verschiedenen Malen – u različitim prilikama

  Bist du noch nie geflogen? Nein, das ist mein erstes Mal.
  Nikad nisi letila? Ne, ovo mi je prei put.

 2. Imenica – das Mal, znak, mladež

  Sie hatte ein Mal am rechten Bein.
  Imala je znak na desnoj nozi.

 3. Imenica Mal kao sastavni dio složenih imenica sa značenjem oznaka.
  Npr: das Denkmal – spomenik ili bukvalano znak sjećanja ili das Muttermal – mladež.

Nadam se da vam je ovih nekoliko primjera pomoglo i da će pozitivno utjecati na Vaše detaljnije učenje njemačkog jezika.


Adnana Toromanović