Interaktivni zadaci - info.

Kao što ćete vidjeti, ispod svakog videa se nalaze, pored već postojećeg kviza, i različiti tipovi interaktivnih zadataka.

Kako ih raditi i na koji način ih riješavati?

Iako svako ima svoj metod učenja, evo par savjeta:

Dakle, saslušajte i popratite video do kraja, vršite bilješke kao na nastavi.

Nakon toga, redom uradite zadatke. Pri tome nije dovoljno samo klikati na zadatak dok on ne "pozeleni" (recimo kod zadataka richtig - falsch).

Tu su i dijalozi, te ćete tu izgovoriti svoj dio teksta. Tačan izgovor Vas vodi dalje. Sve rečenice imaju i prevod. Pored dijaloga, vrlo je bitno raditi interaktivni vokabular, gdje ćete riječ vidjeti, čuti, izgovoriti je i naučiti (uz prevod)

Zapisujte sebi rečenice, nove riječi, neobične definicije, glagole, primjere, prevodite tekstove čije ste praznine popunili. Uradite par rečenica sa riječima koje ste ispravno povezali sa njenim prevodom. Uz zadatke se često nalazi i slika koja opisuje zadnju rečenicu u zadatku.

Bitno je da znate, da ovaj sistem Vaše odgovore sprema (tačne, ali i netačne) te Vam shodno tome nakon odredjenog perioda dozvoli da ponovite zadatke (kako biste imali najbolji mogući efekat prilikom učenja i pamćenja). Ipak je bitno da ih imate na uvid i uradjene na svom profilu.

Mnogi testovi su pokazali da studenti ovim tipom zadataka uče efikasnije od tradicionalnih metoda učenja.

Učenje je zanimljivije i efikasnije!


Viel Erfolg!

Nanas Deutschkurs - Team

Upotpuni i nastavi