Es kam unser Lieblingsgast

Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak

Aufgabe: Was siehst du auf den Bildern?


photo-of-man-lying-on-wooden-bench-3617173.jpg
woman-and-man-sitting-on-brown-wooden-bench-984949 (1).jpg

 Info: Drago nam je da vrijedno učite uz Nanas Deutschkurs. Vaši komenatri, pitanja i nedoumice su dobro došli. Obrada Vaših komentara može trajati do 3 radna dana, unutar kojih će biti korigovani i oslobođeni. Vikendom i praznicima ne obrađujemo komentare.

Opis

328 Komentari