Hörverstehen (slušanje i razumijevanje)

UPUTA
Poslušajte audio tekst dva puta i odgovorite na pitanja.


Upotpuni i nastavi