Grammatik

Hier lernst du:

  • W-Frage: Wer bist du?
  • Aussagen: Ich bin
  • Pronomen/Personalpronomen, Beispiele: ich, du, Sie
  • Verbkonjugation: heißen, kommen, sprechen, sein
  • Präposition aus: Ich komme aus Kroatien

Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak
Upotpuni i nastavi  

 Info:  Drago nam je da vrijedno učite uz Nanas Deutschkurs. Vaši komenatri, pitanja i nedoumice su dobro došli. Obrada Vaših komentara može trajati od 5 do 8 radnih dana, unutar kojih će biti korigovani i oslobođeni. Vikendom i praznicima ne obrađujemo komentare.
Molimo Vas da se u svom komentaru držite konkretnog pitanja i isključivo onoga što se od Vas kroz video traži.
Imajte razumijevanja da na komentare sa predugim sastavima (osim ako se to isključivo ne traži u videu i to ca. 10 rečenica) ne možemo uvijek odgovoriti.

Opis

298 Komentari