Grammatik

Hier lernst du:

  • Nomen: Wortbildung
  • Modale Präposition: als + Nominativ
  • Temporale Präpositionen seit, vor + Dativ
  • Temporale Präposition: für + Akkusativ

Zadatak
Zadatak
Zadatak
Zadatak


 Info: Drago nam je da vrijedno učite uz Nanas Deutschkurs. Vaši komenatri, pitanja i nedoumice su dobro došli. Obrada Vaših komentara može trajati do 3 radna dana, unutar kojih će biti korigovani i oslobođeni. Vikendom i praznicima ne obrađujemo komentare.

Opis

23 Komentari