Pregled predavanja Upotpuni i nastavi  

  Imperativ: Gehen Sie... (!)

Predavanja zaključana
Ako ste već prijavljeni Potrebno je da se prijavite.
Prijavite se, da biste pokrenuli kurs